Bishop helps St. Thomas the Apostle Parish in Sandyston celebrate 75th anniversary

Aug. 28, 2016

Beacon Photos | Joe Gigli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20